ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ

10 + 2 =

ការិយាល័យអាយប៊ិសរ៉ាយ

យើងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអំពីអាយប៊ិសរ៉ាយ

ប្រសិនបើជាលោកអ្នកមានជាសំនួរ មតិ ឬចម្ងល់អ្វីចាំបាច់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៧៤ ផ្លូវលេខ៤៦៤

សង្កាត់ ទួលទំពូង២

ខណ្ឌចំការមន

រាជធានីភ្នំពេញ

Call Ibis Rice

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៧​ ៥៤៨ ៣០០

Ibis Rice on facebook

គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក : facebook.com/IbisRice

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី៨ព្រឹកដល់ម៉ោង៥ល្ងាច

X

Pin It on Pinterest

Share This